Mergepoint

Mergepoint är Avocent / Emersons familj av utrustning för kontroll och styrning av datacenters. Mergepoint består av ett antal olika delar.

Mergepoint Unity är en serie digitala KVM switchar

Mergepoint 5300 - 5400 är KVM lösning för ILO, Drac, RSA kort mfl.

Mergepoint Explorer är Avocent programvara för kapacitetsplanering av datahallen

Mergepoint Unity KVM switchar finns i en mängd olika storlekar och med olika antal samtidiga digitala användare. Används ofta tillsammans med ett gemensamt menysystem om man har flera enheter.

Mergepoint 5300 - 5400 hanterar olika typer av inbyggda KVM kort i servers. Det kan vara ILO, RSA eller DRAC eller andra sk SP kort. I större system är problemet med SP-korten att man får många IP-adresser och olika lösenord att hantera. Det gör det svårt att upprätthålla säkerhet och att tilldela rättigheter. Mergepoint 5300 knyter istället samman alla korts IP-adresser till en gemensam administration för alla dina kort. I administrationen som även kar stöd för te.x. AD, tilldelar man vem som har rätt att komma åt vilket kort och på vilken nivå.

Mergepoint Explorer hjälper dig att planera, hantera och dokumentera datahallen. MergePoint Infrastructure Explorer ger dig överblick om vilka resurser som finns tillgängliga i datahallen och vilken utrustning som finns där idag. Skapar snabbt och enkelt en överblick av strukturen i datahallen och fungerar som ett verktyg för att enkelt planera nya installationer och förändringar, inklusive ström och utnyttjande av HVAC.

Avocents MergePoint Infrastructure Explorer kan också integreras i Avocent DSView. Avocents DSView är ett övergripande verktyg för KVM och infrastructure-management. Tillsammans ger dom ett enkelt och stabilt verktyg för hantering av all hårdvara för infrastruktur (tillgång och kontroll, ström och skötsel av seriella enheter). Samtidigt som systemet håller dig uppdaterad om kapacitetsutnyttjandet av datahallen.

Ingen annan leverantör kan erbjuda denna kombination av avancerad men samtidigt enkel planering för datahallar, förändringshantering och integrering med verktyg för infrastructure management.

Många problem i dagens IT miljöer beror på att man har en icke komplett eller felaktig bild av vilka resurser som finns tillgängliga. Har vi ström tillgänglig för ytterligare utrustning? Har vi rackplatser för expansion av servers? Vilka modeller av servers har vi installerade? Hur gamla är dom? Osv.

Att ha slut på utrymme eller att strömmen inte räcker till, är exempel på konsekvenser av det som sker när skillnaden mellan vad man tror och hur det verkligen ser ut blir för stor. Enheter kanske inte används men finns ändå kvar i ett rack. Strömmen kanske är påslagen till en port på PDU:n, men dess maxkapacitet utnyttjas redan av anda enheter. Stämmer vår bild med verkligheten?

Driftar man en stor servermiljö har man mycket stor nytta av riktig uppdaterad information i en användbar modell. Denna lösning ersätter den ganska vanliga varianten med ett Excelark som blir inaktuellt mycket fort efter en inventering. Att det så fort blir inaktuellt beror på att det är en passiv datalogg som inte används som ett dagligt verktyg för att planera och designa.Kontakta oss för mer information och prisuppgift